Saturday, March 27, 2010

گزارش تصویری / کوچ سنت ها از میان عشایر


- خبرگزاری مهر: ایل قشقایی از کهن ترین ساکنین جنوب ایران در طول تاریخ نقش بی بدیلی در این سرزمین داشته اند. بروز برخی تغییرات در سایه استفاده از تجهیزات رسانه ای غرب (ماهواره) نقش منفی در زندگی آنها داشته که متاسفانه هر روز پررنگ تر از گذشته می شود و رفته رفته خلأ فرهنگی و به تبع آن هویتی شکل می پذیرد.

حمل و نقل اسباب زندگی با خودور بجای چهارپا
استفاده از وسائل گرمایشی شهری بجای کرسی و منقل
مجهز بودن به امکانات صوتی و تصویری بجای پرداختن به موسیقی سنتی
استفاده از خودرو برای ایاب و ذهاب بجای چهارپا
تعبیه جای مخصوص برای دیش ماهواره و عدم استفاده از سیاه جادرهای سنتی
عدم پوشش لباس عشایر از سوی فرزندان
عدم استفاده از مشک پوستی
استفاده از وسائل و اسباب بازی شهری برای کودکان
دیدن برنامه های تلویزیونی ماهواره بجای شب نشینی و گفتگو و پرداختن به داستانهای کهن ایرانی
عکس/ فرامرز میراحمدی

No comments:

There was an error in this gadget